ADOPCE

Máte-li zájem podpořit konkrétní druh živočicha (např. máte-li své oblíbené zvíře) můžete jej podpořit resp. adoptovat. Zde uvádíme výčet živočichů, kteří jsou trvalými hendikepy a jsou umístěni na stanici. U jednotlivých živočichů jsou uvedeny roční průměrné náklady související se zajištěním komplexní péče o daného jedince, včetně režijních nákladů.

Rozhodnete-li se některého živočicha adoptovat, a stát se tak jeho patronem pro aktuální rok, bude z vaším svolením uvedeno vaše jméno a adresa u konkrétního živočicha na těchto webových stránkách stanice a u voliéry či výběhu přímo na stanici. Adoptovat živočicha můžete jako fyzická nebo právnická osoba, organizace či školní třída apod.

Částku můžete uhradit bankovním převodem na účet č. 183329166/0300 a své údaje s požadavkem k adopci a potvrzením o transakci můžete posílat na e-mail: stanice.buchlovice@seznam.cz

Za podporu v ochraně a péči o zraněné živočichy mnohokrát děkujeme

ZO ČSOP 63/03 Buchlovice


Živočichové k adopci:
 

1.   Včelojed lesní (Pernis apivorus) - [ 3 500,-Kč ]  ...    

         VČELOJED ADOPTOVÁN

Velmi zajímavý dravec živící se mimo jíné včelími a vosími larvami. Silně ohrožený druh dle Vyhl. 395/1992 Sb.

Včelojeda lesního podporují Buršovi z Buchlovic (do 11.7.2025).

2.   Krahujec obecný (Accipiter nisus) - [ 2 000,-Kč ]  ...    

         KRAHUJEC ADOPTOVÁN

Typický dravec zahrad a parků, který často doplácí za svou odvahu zlomeninami křídel po nárazu do skleněných stěn. V roce 2010 dokonce pár hendikepovaných krahujců na stanici zahnízdil. Silně ohrožený druh dle Vyhl.395/1992 Sb. Ročně přijmeme cca 5 jedinců.

Krahujce obecného podporují Martina a Vítězslav Rypovi z Luběnic (do 31.12.2024).

3.   Ostříž lesní (Falco subbuteo) - [ 2 000,-Kč ]  ...    

Vzácný dravec s vynikajícími letovými schopnostmi. Bohužel často doplácí na sloupy el. vedení. Jedná se o silně ohrožený druh dle Vyhl.395/1992 Sb.

4.   Poštolka obecná (Falco tinnunculus) - [ 2 000,-Kč ]  ...    

         POŠTOLKA ADOPTOVÁNA

Poštolka je nejčastější pacient ve stanici. Nejvíce zranění si přivodí na sloupech el. vedení. Ročně do stanice přijmeme přes 30 jedinců.

Poštolku obecnou podporuje Jaromír Malovaný ze Zlína (do 31.12.2024).

5.   Kalous ušatý (Asio otus) - [ 2 500,-Kč ]  ...    

         KALOUS ADOPTOVÁN

Spolu s puštíkem nejběžnější sova. Do stanice se dostávají především mláďata. Ročně přijmeme cca 15 jedinců.

Kalouse ušatého podporuje Hana Přílučíková ze Zlína (do 31.12.2024).

6.   Sova pálená (Tyto alba) - [ 2 500,-Kč ]  ...    

         SOVA ADOPTOVÁNA

Patří mezi silně ohrožené druhy dle Vyhl. 395/1992 Sb. Jejímu chovu se věnujeme od založení stanice.

Sovu pálenou podporují Kuncovi z Veselí nad Moravou (do 8.11.2024).

7.   Orel mořský (Haliaeetus albicilla) - [ 6 000,-Kč ]  ...    

         OREL ADOPTOVÁN

Samička, která se do stanice dostala, protože byla postřelena nezodpovědnými lovci. Tento druh patří mezi kriticky ohrožené druhy dle Vyhl. 395/1992 Sb.

Orla mořského podporují Dominika Křížová a Pavel Kubík (do 22.5.2025).

8.   Orel královský (Aquila heliaca) - [ 5 000,-Kč ]  ...    

         OREL ADOPTOVÁN

Orla královského podporují Daniel a Veronika (do 1.8.2023).

9.   Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - [ 3 500,-Kč ]  ...    

Od vzniku stanice se zabýváme umělým odchovem tohoto dravce, který je značně obtížný.

10.   Káně lesní (Buteo buteo) - [ 3 500,-Kč ]  ...    

Druhý nejčastější pacient. Do stanice se káně dostávají nejčastěji s popáleninami elektrickým proudem a po střetu s dopravními prostředky. Ročně přijmeme asi 15 jedinců.

11.   Výr velký (Bubo bubo) - [ 4 000,-Kč ]  ...    

         VÝR ADOPTOVÁN

Je to naše největší sova. Často ho ohrožují sloupy el. vedení.

Výra velkého podporuje Jakub Hubáček z Uherského Hradiště (do 4.12.2024).

12.   Puštík obecný (Strix aluco) - [ 2 000,-Kč ]  ...    

         PUŠTÍK ADOPTOVÁN

Jedna z nejrozšířenějších sov v naší přírodě. Ročně přijmeme okolo 15 jedinců.

Puštíka obecného podporují:
 =>  A+H+A+M+H+E Přílučíkovi, Zlín (do 28.2.2025)

13.   Puštík bělavý (Strix uralensis) - [ 4 000,-Kč ]  ...    

         PUŠTÍK ADOPTOVÁN

Trvalý hendikep po srážce s autem. Jde o kriticky ohrožený druh dle Vyhl. 395/1992 Sb. Tento jedinec pochází z CHKO Bílé Karpaty a je terpve třetím prokazatelným výskytem v této oblasti. V ČR jinak žije tato sova pouze v Beskydech a na Šumavě.

Puštíka bělavého podporuje PENZION NA NÁMĚSTÍ BUCHLOVICE (do 27.2.2025).

14.   Kalous pustovka (Asio flammeus) - [ 2 000,-Kč ]  ...    

         KALOUS ADOPTOVÁN

Od kalouse ušatého se liší kratšími oušky, v ČR hnízdí sporadicky. Patří mezi silně ohrožené druhy.

Kalouse pustovku podporuje třída VII.D ZŠ Staré Město (do 30.06.2025).

15.   Sovice sněžní (Nyctea scandiaca) - [ 2 500,-Kč ]  ...    

         SOVICE ADOPTOVÁNA

Tato sova žije v severské tundře např. ve Finsku nebo v Rusku. Ve stanici se zabýváme jejím chovem.

Sovici sněžní podporuje MŠ Sady, Vřesová 50, Uh. Hradiště (do 31.12.2024).

16.   Labuť velká (Cygnus olor) - [ 4 000,-Kč ]  ...    

Do stanice se labutě dostanou často po střetu s vozidlem nebo po zásahu elektickým proudem.


Nahoru