Budky pro dudky

Jaro se nenávratně blíží, a to nám dávají najevo nejen kvetoucí sněženky, ale i všudypřítomně zpívající ptáci, ať už ti, kteří u nás v zimě zůstávají nebo ti, kteří se vracejí z teplých krajin. Členové organizace se rozhodli, že jednomu dnes již vzácnému stěhovavému ptáku pomohou a nabídnou mu více možností k hnízdění. Tímto ptákem je dudek chocholatý (Upupa epops).


Fig.1 Dudek chocholatý (Upupa epops) - ilustrační foto

Jde o druh, který je všeobecně známý díky svému charakteristickému zbarvení, hlasu a především díky své chocholce, kterou při vzrušení vztyčuje. Ještě před třiceti lety byl tento pták rozšířen více méně po celém území České republiky. Hnízdí v dutinách po datlu černém, ve štěrbinách ve zdi či v různých rourách. Živí se hmyzem, který nejčastěji vyhrabává ze země. Dnes je dudek v České republice vlivem systémových změn v zemědělství z 50. - 60. let minulého století velmi vzácný a jeho počty se odhadují pouze na 70 - 140 párů (Šťastný, Bejček, 2006). Dudek přilétá zpět na hnízdiště přibližně v prní polovině dubna a odlétá v září až říjnu. Hnízdí 1 - 2 x ročně. Hnízdit začíná od konce dubna a na snůšce 6 - 7 vajec sedí pouze samice 16 dní. Po vylíhnutí se oba rodiče starají o mláďata asi 4 týdny. Po vylétnutí mláďata ještě asi týden dokrmují.


Fig.2 Kůlničky s vletovým otvorem. Hnízdní budky jsou uvnitř kůlniček

V Rakousku ve vinařské oblasti "Wagram" se podařilo rozmisťováním speciálních budek zvýšit populaci dudků za pět let ze dvou na neuvěřitelných cca 60 párů (Nuhlíčková, 2010). Bylo zjištěno, že dudci velmi dobře obsazují hnízdní budky umístěné v kůlničkách na vinohradnické nářadí.
Stejnou metodu jsme použili také a ve vinařské oblasti v okolí Milotic jsme vysadili pět budek, které jsme umístili do improvizovaných kůlniček. Ty jsme vyrobili z palet a plechu. Výroba těchto budek je poměrně časově náročná a nákladná.


Fig.3 Pohled do kůlničky na hnízdní budku s mulčovací kůrou

Budky umístěné v kůlničkách obsazují dudci mnohem ochotněji než budky umístené přímo na vinici. Podle poznatků z Rakouska kůlničky působí na mikroklima v hnízdní budce, a vletový otvor umístěný nízko nad zemí je pro dudky velmi vhodný. Z důvodu toho, že výše umístěné vletové otvory často obsazuje špaček obecný (Sturnus vulgaris), který přilétá a hnízdí o něco dříve než dudek. Navíc ve vinařských oblastech není příliš vítaným hostem.
Budky pro dudky byly umístěny ve vinařské lokalitě "Šidleny" v blízkosti PR Horky a v zámeckém parku SZ Milotice. Území v okolí Milotic je součástí ptačí oblasti Bzenecká Doubrava a Strážnické Pomoraví a je jednou z mála lokalit v České republice, kde se ještě dudek chocholatý vyskytuje.

   
     Fig.4 Budka pro dudka u PR Horky       Fig.5 Budka pro dudka v parku SZ Milotice

Budky pro dudky nejsou zcela přirozeným postupem pro zvyšování populace těchto ptáků, ale jejich instalace v terénu může částečně nahradit absenci přirozených dutin, které v dnešní intenzivně zemědelsky využívané krajině schází. Vyvěšování budek zvyšuje možnost položení základů pro obnovení populace toho velmi užitečného a krásného ptáka.


Fig.6 Členové organizace při instalaci budky u PR HorkyZdroj:

KUBÍK, V., 1994: K poznání dudka chocholatého (Upupa epops). Zpr. JMP ČSO 12:5-14.
NUHLÍČKOVÁ, S., 2010: Podpora hnízdění dudka chocholatého v Rakousku. Ptačí svět - časopis ČSO 2/2010
ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V., HUDEC, K., 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice. Aventinum s.r.o. Praha, 463 s.
VIKTORA, L., ILLICH, O., 2010: Jak se žije dudkům? Kroužkovatel - duben 2010


Datum: 11.3.2011
Text: M. Tomešek
Foto: M. Tomešek, J. Bohdal


Zpět