NOVÉ ČAPÍ HNÍZDO V ZÁCHRANNÉ STANICI

ČSOP Buchlovice v rámci spolupráce s plynárenskou společností Vemex, s.r.o v sobotu 28.3.2015 ziniciovala akci stavby umělé plošiny pro možnost hnízdění čápů bílých v areálu záchranné stanice. Spolupráce ČSOP Buchlovice a společnosti Vemex vznikla na základě realizace projektu „Ochrana čápa bílého Česká republika” vyhlášeného mezinárodní organizací European Bussines Congress.

Čáp bílý byl v roce 2014 společně s čápem černým vyhlášen ptákem roku. Cílem výše jmenovaného projektu je nejen monitoring hnízdišť a migračních tras čápa bílého, ale také aktivní podpora jeho hnízdních možností výstavbou a instalací nových hnízdních plošin nebo opravou již nevyhovujích.

Hnízdní plošina v areálu záchranné stanice v Buchlovicích byla instalována z důvodu toho, že v celém katastru Buchlovic dosud čápi bílí nehnízdí. Záchranná stanice během své doby působnosti vychovala již mnoho osiřelých čapích mláďat, která odlétla do zimovišť v Africe a následně se vrátila zpět. Protože ale mládí čápi na jaře neměli vhodné hnízdní podmínky, odlétli hledat vhodná místa jinam.

Hnízdní plošina, která je umístěna z důvodů atraktivity v rozsoše akátového kmenu, by měla zajistit nabídku nejen pro naše navrátilce z teplých krajin, ale třeba i pro nově vytvořený čapí pár hledající hnízdiště.

Kmen akátu včetně jeho opracování zajistila firma DŘEVĚNÉ KŮLY-NAVRÁTILÍK MAREK Mgr. Syrovín - www.kuly.cz

Protože do záchranné stanice zavítá mnoho návštěvníků, bude u této hnízdní plošiny umístěn informační panel pojednávající o biologii druhu, ale také o společnostech tento druh podporujících.

Datum: 31.3.2015
Text: M. Tomešek
Foto: archiv ČSOP Buchlovice


Fig.1 Pro přepravu hnízdní plošiny bylo třeba zajistit dostatek lidské síly


Fig.2 Ruční stavba takovéto plošiny je velmi náročná
jak fyzicky tak organizačně


Fig.3 Kmen s plošinou se musí vycentrovat pomocí lan


Fig.4 Pomocí kamenů a štěrku je třeba kmen ukotvit v zemi


Fig.5 Bez pomoci přátel by se dílo nepodařilo


Fig.6 Na závěr je třeba vyplést plošinu proutím a drny,
tak aby nešlo vidět skrz – tak čápi mohou zahnízdit

  


Zpět