PROJEKT Z OPŽP DOKONČEN

Koncem roku 2014 byl dokončen projekt „Dostavba záchranné stanice Buchlovice” financovaný z EU prostřednictvím Operačního programu životního prostředí. Proinvestováno tak bylo více než 1.8 mil. Kč. Na finanční spoluúčasti projektu se podílely i Lesy České republiky, s.p. částkou 200 tis. Kč z programu Podpora Národní sítě záchranných stanic. Projektovou dokumentaci vytvořila firma Ateliér Krejčiřík a vlastní projekt realizovala firma Sanpros, s.r.o., která byla vybrána v řádném výběrovém řízení. Dle projektové dokumentace tak v areálu stanice vnikly tři chovatelské komplexy s celkovým počtem 18 nových jednotlivých voliér. Dále byla zbudována nová ohrada pro spárkatou zvěř a oplůtek rybníku pro vodní ptactvo. Byly obnoveny chodníky a zbudovány některé nové cesty. Celkový dojem areálu pak oživilo dokončení a doplnění zeleně výsadbou vzrostlých stromů, živých plotů a dřevěného oplocení včetně branek. V následující letní sezóně budou mít návštěvníci stanice možnost shlédnout jak nové druhy v expozici, tak se lépe orientovat v areálu stanice, který díky realizaci projektu dostal ucelený a logický vzhled zapadající do celkového kontextu zámeckého areálu.


Fig.1 Expoziční a rehabilitační voliéry pro zraněné živočichy


Fig.2 Expoziční a rehabilitační voliéry pro zraněné dravce a sovy


Fig.3 Expoziční a rehabilitační voliéry pro drobné ptactvo


Fig.4 Ohrada pro spárkatou zvěř


Fig.5 Realizace nového oplocení rybníka


Fig.6 Celkový dojem dotváří dosadby živých plotů a zbudování
dřevěných branek a oplůtků


Fig.7 Na závěr projektu byly v areálu stanice vysazeny
alejové stromy – třešně ptačí


Datum: 26.1.2015
Text: M. Tomešek
Foto: archiv ČSOP Buchlovice


Zpět