INSTALACE BUDEK PRO SOKOLY POKRAČUJE

Během podzimu jsme ve spolupráci s Klubem sokolníků ČMMJ a zejména HZS Uherské Hradiště a Přerov umístili další dvě hnízdní budky pro sokola stěhovavého.

Jedna lokalita je na komíně firmy Colorlak, a.s. ve Starém Městě u Uherského Hradiště a druhá lokalita je na komíně firmy Teplo Přerov a.s. v Teličkově ulici v Přerově. Oba komíny jsou již nevyužívané a jako potenciální lokalita pro hnízdění sokola stěhovavého se jeví jako ideální. V bezprostředním okolí, ale i v samotných aglomeracích je dostatek dostupné potravy, kterou jsou zejména městští holubi.

Velké díky patří oběma výše zmíněným firmám, které umožnily instalaci budek na komín a zejména členům hasičských záchranných sborů s Uh. Hradiště a Přerova, kteří budky na komíny instalovali.


Fig.1 Komín v areálu firmy Colorlak, a.s. (bod 1)


Fig.2 Komín v ulici Teličkova v Přerově – firma Teplo Přerov a.s. (bod 1)


Fig.3 Detail umístění budky ve Starém Městě


Fig.4 Instalace sokolí budky členy HZS Přerov


Fig.5 Instalace sokolí budky členy HZS Uherské Hradiště


Datum: 11.12.2017
Text: M. Tomešek
Foto: Archiv ČSOP Buchlovice


Zpět