MLADÁ RAROŽICE UŽ JE NA SVOBODĚ

Na konci září se do stanice dostala samička raroha velkého, která utrpěla zranění po souboji s jiným dravcem. Byla nalezena mezi Hulínem a Holešovem a jednalo se o letošní mládě, které se v této oblasti vyskytovalo pravděpodobně na pohnízdní potulce.

Raroh velký (Falco cherrug) je v České republice velmi vzácný, patří mezi kriticky ohrožené druhy živočichů. Severní okraj jeho hnízdního rozšíření je právě jižní Morava. Sám si hnízdo nestaví, stejně jako jiní sokolovití dravci, ale využívá hnízd jiných ptáků (vran, kání, apod.) nebo obsazuje uměle vyvěšené speciální budky. V současnosti hnízdí v České republice jednotky párů.

Raroh, který se dostal k nám, může pocházet jak z ČR, tak z některého sousedního státu. V dorosteneckém (tzv. subadultním) věku se mladí rarozi toulají po celé Evropě a hledají svá nová teritoria. Oblast kolem Holešova a Hulína je pravidelnou podzimní destinací mladých rarohů.

Zranění, která samička utrpěla, se podařilo vyléčit, a proto jsme ji mohli začít připravovat na opětovné vypuštění do přírody. Vzhledem k vzácnosti tohoto druhu dravce jsme navázali spolupráci s prof. Ivanem Literákem s Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně(www.vfu.cz), který společně s rakouským kolegou Mag. Dr. Rainerem Raabem s Technického biologického institutu v Rakousku ( www.tbraab.at) telemetricky sleduje vybrané druhy dravců (orel mořský, luňák červený a hnědý, včelojed lesní, raroh velký) zejména v ČR a na Slovensku pomocí tzv. GPS loggerů. Tyto loggery, které mají podobu batůžků nabíjených solární energií nesených na zádech dravce, průběžně zapisují polohu, kde se dravec vyskytuje. To umožňuje přesně sledovat pohyb a migrační trasy mnoha druhů ptáků prakticky neomezenou dobu. Tyto „GPS batůžky” jsme v roce 2015 použili i pro sledování tří čápů bílých v rámci projektu „Ochrana čápa bílého Česká republika”.

Rarožice dostala jméno Soňa a byla vypuštěna 17. října v lokalitě Větřák v k.ú. Buchlovice. Jde o prvního takto značeného raroha velkého v rámci tohoto projektu. Po pár mávnutí křídel a urovnání peří vykroužila do výšky a zmizela z dohledu. Ovšem díky GPS loggeru můžeme sledovat její přesný pohyb a konstatovat, že v dnešních dnech se nachází těsně za hranicí s Rakouskem

Celý projekt by měl přispět k získání informací o tom, jak jsou zvířata léčená ve stanicích a znovu vypouštěná schopna přežít ve volné přírodě a tedy, vědecky podložit smysl záchranných stanic.

Přejme Soni dlouhý život na svobodě!


Fig.1 Mladý raroh velký při rehabilitaci (modré zbarvení nohou
a ozobí je typickým znakem mladých rarohů).


Fig.2 Péter Szpakovsky s institutu Reinera Raaba při instalaci vysílačky.


Fig.3 Detail naistalovaného GPS loggeru na těle raroha velkého.


Fig.4 Detail naistalovaného GPS loggeru na těle raroha velkého.


Fig.5 První zleva Péter Szpakovsky, uprostřed RNDr. Lubomír Peške
(přední světový odborník na telemetrii) a vpravo Prof. Ivan Literák
z Veterinární univerzity v Brně.


Fig.6 Rarožice Soňa těsně před vypuštěním.


Fig.7 Jan Homolka, student VFU v Brně při vypouštění raroha
velkého v lokalitě Větřák v k.ú. Buchlovice.


Fig.8 První den po vypuštění.


Fig.9 Soňa 19.10.2016.


Datum: 26.10.2016
Text: M. Tomešek
Foto: Archiv ČSOP Buchlovice


Zpět