O STANICI:

Základní organizace 63/03 Českého svazu ochránců přírody v Buchlovicích vznikla v roce 2003 a je občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou. Od 30. května 2003 se stala provozovatelem Záchranné stanice volně žijících živočichů. Tato stanice je součástí areálu Státního zámku Buchlovice, je zařazena v Národní síti stanic od října 2003 a spravuje území celého Zlínského kraje a z Jihomoravského kraje správní území obcí s rozšířenou působností Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou.

ZO je neziskovou organizací, která je financována zejména z dotací, které poskytuje Krajský úřad Zlínského kraje a Český svaz ochránců přírody. Další finance získává stanice z darů nejrůznějších sponzorů a dobrovolných dárců, popř. od měst a obcí a ze schválených grantů a nadačních sbírek.

Ve stanici byla zbudována trvalá expozice živočichů, zejména ptáků, která slouží k výuce jak studentům od základních po vysoké školy, tak také k seznámení veřejnosti s různými druhy zvířat pocházejících hlavně z naší přírody. V expozici jsou umístěni zdraví, ale také trvale handicapovaní živočichové, což umožňuje návštěvníkům stanice seznámit se z nejčastějšími zraněními, které je mohou postihnout.

Jedním z nejdůležitějších poslání stanice je záchrana zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, jejich léčení, rehabilitace a příprava na jejich zpětné vypuštění do volné přírody. Ošetřování zraněných zvířat je zajištěno odbornou veterinární péčí.

Mimo jiné se stanice zabývá také chovem vybraných druhů dravců a sov. Zejména tedy jestřába lesního (Accipiter gentilis), sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a sovy pálené (Tyto alba).

Z činností mimo areál stanice se členové organizace snaží zejména zvýšit hnízdní možnosti ptáků, a to hlavně vyvěšováním ptačích budek pro různé druhy ptáků, úpravou starých komínů s možností zahnízdění čápů apod. Pořádáním nejrůznějších přednášek a besed usilují členové o šíření osvěty a informovanosti o problémech ochrany živočichů a jejich životního prostředí.

Stanice je otevřena pro veřejnost od června do září. Po domluvě s pracovníky stanice je možné domluvit exkurzi s odborným výkladem.