NOVÉ OSVĚTOVÉ A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

V letošním roce se naše organizace přihlásila do výběrového řízení dotačního programu Národní síť záchranných stanic – osvěta a propagace vyhlášeného ÚVR ČSOP Praha a podporovaného Ministerstvem zemědělství.

Tento dotační titul byl zaměřen na péči o zvířata, která jsou dle zákona o myslivosti označována jako zvěř. Smyslem dotačního programu bylo informovat veřejnost o tom, jak správně a smysluplně pečovat o zvěř v záchranných stanicích i mimo ně. Seznámit veřejnost s péčí o zvěř v samotných stanicích a informovat o tom, kam je možné se obrátit a co dělat v případě nálezu zraněné zvěře.

V souvislosti s tímto dotačním programem naše organizace navázala spolupráci s VIS Bílé Karpaty, o.p.s. Veselí nad Moravou, která se specializuje na osvětové a vzdělávací činnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Web: http://vis.bilekarpaty.cz/

Výsledkem této spolupráce jsou tři zásadní výstupy.

Prvním z nich je vytvoření nového loga naší organizace, které naprosto precizně vystihuje činnost naší organizace, kterou je péče o volně žijící zvířata a péče o krajinu. Autorem loga se stala vítězka výběrového řízení Ing. Dagmar Uhýrková.

Druhým výstupem je vytvoření informačního letáku, který prezentuje základní činnosti organizace, nejdůležitější kontakty, ale i přehlednou mapu areálu Záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice.


Třetím výstupem je rollup, který prostřednictvím grafiky a fotografií informuje o činnosti naší organizace a zejména záchranné stanice.

Tuto informační kampaň finančně podporuje Ministerstvo zemědělství.
Datum: 11.12.2017
Text: M. Tomešek


Zpět