BUDKA PRO SOKOLY STĚHOVAVÉ NA JELENCI

ZO ČSOP Buchlovice ve spolupráci s Klubem sokolníků ČMMJ a AOPK ČR, regionálním pracovištěm Správa CHKO Bílé Karpaty, ve čtvrtek 11.2.2016 umístila na rozhlednu Jelenec v Národní přírodní rezervaci Javorina budku pro sokoly stěhovavé.


Fig.1 Pohled od obce Strání na PR Záhumenice (v popředí) a svahy
NPR Javorina s rozhlednou Jelenec a vysílačem Velká Javořina

Nejbližší hnízdiště sokolů stěhovavých je na Slovenské straně v oblasti Vršateckých bradel vzdálených cca 40 km. Sokoli byli v minulých letech v oblasti Velké Javořiny pracovníky Správy CHKO několikrát spatřeni, a proto byla jako potenciální možnost pro umístění hnízdní budky vybrána veřejnosti nepřístupná rozhledna Jelenec v blízkosti vrcholu Velké Javořiny na hranici České a Slovenské republiky.


Fig.2 Stará vojenská rozhledna Jelenec na
stejnojmeném vrcholu v CHKO Bílé Karpaty

V rámci podpory vzácných druhů dravců nechal Klub sokolníku ČMMJ vyrobit v roce 2015 několik speciálních hnízdních budek, které se používají jako hnízdní nabídka pro sokolovité druhy dravců. Několik úspěšných hnízdění v podobných budkách je například v Praze nebo na Mostecku, kde jsou umístěny na výškových komínech. Snahou Klubu sokolníků je rozmístit tyto budky na vhodné stavby v rámci celé České republiky.

Rozhledna Jelenec je vysoká 60 m. Budka je umístěna na ochozu ve výšce 50 m. V oblasti masívu Velké Javořiny i pralesa NPR Javorina je dostatek přirozené potravy sokolů, což jsou různé druhy ptáků, zejména pak holubi doupňáci a hřivnáči, kteří zde hnízdní v silné populaci.


Fig.3 Montáž sokolí budky na ochozu rozhledny Jelenec

Samotná rozhledna supluje skalní stěny jako přirozené hnízdiště sokolů na české staně Bílých Karpat. Jedná se o velmi vysokou a exponovanou stavbu, z níž je široký rozhled i rozlet do krajiny, což by mělo sokolům vyhovovat.


Fig.4 Budka pro sokoly stěhovavé na rozhledně
Jelenec v CHKO Bílé Karpaty

Pokud by sokoli stěhovaví v připravené budce vyhnízdili, jednalo by se o první prokázané hnízdění těchto kriticky ohrožených druhů ptáků ve Zlínském kraji od 60. let minulého století, kdy hnízdili v Chřibech na zřícenině hradu Cimburku.


Fig.5 Realizační tým

Velký dík za spolupráci patří kolegům z Klubu sokolníků (Tomáši Sidopulosovi a Martinu Trčkovi), ze Správy CHKO Bílé Karpaty (Petru Šandorovi) a chatárovi z Holubyho chaty (Miroslavu Martinčekovi).


Datum: 15.2.2016
Text: M. Tomešek
Foto: archiv ČSOP Buchlovice


Zpět