Sbírka Zvíře v nouzi

Záchranou volně žijících zvířat se zabývají stanice pro handicapované živočichy, které jsou začleněny do Národní sítě stanic pro handicapované živočichy, koordinované Českým svazem ochránců přírody. Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde mnoho tisíc potřebných živočichů.

Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. Asi 55 % se každoročně podaří vrátit zpět do přírody. Svým příspěvkem můžete pomoci všem stanicím provozovaným neziskovými organizacemi.

Pokud Vám není lhostejný osud poraněného, či jinak potřebného zvířete, přispějte na péči o něj!

Přispět můžete několika způsoby:

Chcete-li podpořit činnost naší záchranné stanice, pošlete svůj dar na účet číslo: 33553322/0800 u České spořitelny, a.s., var. Symbol: 6303 nebo pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI BUCHLOVICE na číslo 87 777.

Nyní můžete nově přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK ZVIREVNOUZI BUCHLOVICE na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

(Platí pro všechny operátory a Český Telecom, účtování DMS: 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč.)

Chcete-li podpořit činnost ČSOP, pošlete svůj dar na účet číslo: 33553322/0800 u České spořitelny, a.s. nebo pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI na telefonní číslo 87 777.

(Cena DMS je 30 Kč, Český svaz ochránců přírody obdrží 27 Kč.)

Orientační mapa působnosti jednotlivých záchranných stanic


Službu DMS zajišťuje Fórum Dárců.
Sbírka je povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP/138177/2005.

Děkujeme za podporu Nadaci České spořitelny, Fóru Dárců,
Ministerstvu životního prostředí a Lesům ČR, s.p.