NETOPÝŘI Z POKÁCENÉ ALEJE

V sobotu 10.3.2012 jsme byli obyvatelkou Uherského Hradiště přivoláni k situaci, která se v současné době děje při řece Moravě. Po obou březích řeky Moravy z Jarošova do Uherského Hradiště roste, dnes by se dalo říci rostla, alej nesoucí označení 2. nejkrásnější alej České republiky, které získala v anketě Alej roku 2011.


Fig.1 Alej u řeky Moravy v Uherském Hradišti

Povodí Moravy se rozhodlo tuto alej pokácet kvůli realizaci protipovodňových opatření a zabránění tak případné povodni v Uherském Hradišti. Městský úřad Uherské Hradiště k tomuto pokácení vydal povolení, které je ovšem opředeno mnoha nejastnostmi, řešenými i Českou inspekcí životního prostředí. Celá kauza uherskohradišťské aleje byla mnohokrát zmedializována a proti kácení stromů vystoupilo i mnoho obyvatel Uherského Hradiště přímo před radnicí.


Fig.2 Drasticky ořezané a pokácené stromy v aleji

Nicméně v současné době už se v Uherském Hradišti při řece Moravě kácí, a to způsobem velmi diskutabilním.
Jelikož byla alej domovem mnoha druhů zvláště chráněných živočichů, ať už ptáků, hmyzu či netopýrů, byl stanoven při kácení biologický dozor. Ten, jak je zřejmé z fotografií, neplní svoji práci tak, jak by měl. Výše zmíněná obyvatelka Uherského Hradiště nás přivolala z důvodu, že v pokácených větvích lip slyší netopýry.


Fig.3 Pokácená větev s dutinou, ve které se kolonie nacházela

Po příjezdu na místo jsme byli opravdu nemile překvapeni situací, kterou jsme viděli. V pokácené duté větvi jedné z mohutných lip skutečně byla významná kolonie netopýrů rezavých čítající 53 ks (tři byli uhynulí). Taková kolonie je skupinou netopýrů z širokého okolí. Netopýry jsme i z částí větvě odvezli do zámeckého parku do Buchlovic, kde jsme je umístili do náhradní dutiny, kde mohou dozimovat. Někteří z netopýrů již byli natolik aktivní, že odletěli. Ovšem v zámeckém parku je dostatek míst k úkrytu a vysoké teploty již skýtají možnost ulovení potravy. Takže jejich přežití by mělo být zajištěno.


Fig.4 Netopýři museli být vyjmutí z dutiny větve a přeneseni do jiné

Závěrem lze pouze konstatovat, že pokud by nebylo výše zmíněné paní z Uherského Hradiště, která u hráze bydlí, tak by netopýři pravděpodobně skončili ve štěpkovači i s větvemi. Podle jejich slov to nebyla jediná kolonie, která pokácením stromů utrpěla. Lze jen dodat, že všichni u nás žijící netopýři jsou zvláště chráněnými druhy živočichů podle zákona 114/1992 Sb. a zničení jejich kolonie či usmrcení určitého počtu jedinců z kolonie je klasifikováno jako trestný čin.


Fig.5 Celkem bylo přeneseno 53 ks netopýrů rezavých

Na tuto skutečnost byl upozorněn Městký úřad v Uherském Hradišti, který povolení ke kácení vydal. Jak se situace bude vyvíjet, se uvídí.


Fig.6 Umisťování do náhradní dutiny v zámeckém parku Buchlovice


Datum: 13.3.2012
Text: M. Tomešek
Foto: M. Tomešek, K. Tomešek


Zpět  
počítadlo.abz.cz